You have no items in your shopping cart.

  Tuyển dụng
  GIỚI THIỆU CẢM BIẾN TIỆM CẬN TỪ PRL12(Viewed: 370)
  Created date: 1/18/16 - Update date: 1/18/16

  GIỚI THIỆU CẢM BIẾN TIỆM CẬN TỪ PRL12

  Hàn Mỹ Việt tuyển dụng tháng 03/2015(Viewed: 638)
  Created date: 3/9/15 - Update date: 3/9/15

  Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hàn Mỹ Việt tuyển dụng :
  04 Kỹ Sư Bán Hàng

  Vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển trước 30/04/2015.

  Hưng Phú tuyển dụng 01 nhân viên kế toán - T11/2014(Viewed: 408)
  Created date: 11/19/14 - Update date: 11/19/14

  Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú tuyển dụng 01 kế toán trong tháng 11/2014

  Liên hệ (08) 3821 6710 hoặc nộp hồ sơ qua email ngocanh@hungphu.com.vn