Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  • Biến tần LS 18.5kW SV185IP5A-4NOL

   Mã số : SV185IP5A-4NOL
   Lượt mua:0/Lượt xem:2951

   Biến tần 18.5kW điện áp 3P-380Vac, Tích hợp cuộn kháng DC,  SV185IP5A-4NOL

   18,361,000 US$
  • Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4OL

   Mã số : SV450IP5A-4OL
   Lượt mua:0/Lượt xem:1276

   Biến tần 45kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV450IP5A-4OL

   43,202,000 US$
  • Biến tần LS 45kW SV450IP5A-4O

   Mã số : SV450IP5A-4O
   Lượt mua:0/Lượt xem:2080

   Biến tần 45kW điện áp 3P-380Vac, SV450IP5A-4O

   37,944,000 US$
  • Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4OL

   Mã số : SV370IP5A-4OL
   Lượt mua:0/Lượt xem:2277

   Biến tần 37kW điện áp 3P-380Vac, tích hợp cuộn kháng DC, SV370IP5A-4OL

   38,825,000 US$
  • Biến tần LS 37kW SV370IP5A-4O

   Mã số : SV370IP5A-4O
   Lượt mua:0/Lượt xem:2926

   Biến tần 37kW điện áp 3P-380Vac, SV370IP5A-4O

   34,959,000 US$
  • Biến tần LS 30kW SV300IP5A-4NOL

   Mã số : SV300IP5A-4NOL
   Lượt mua:0/Lượt xem:1236

   Biến tần 30kW điện áp 3P-380Vac, Tích hợp cuộn kháng DC,  SV300IP5A-4NOL

   25,381,000 US$
  • Biến tần LS 30kW SV300IP5A-4NO

   Mã số : SV300IP5A-4NO
   Lượt mua:0/Lượt xem:2350

   Biến tần 30kW điện áp 3P-380Vac, SV300IP5A-4NO

   23,363,000 US$
  • Biến tần LS 22kW SV220IP5A-4NOL

   Mã số : SV220IP5A-4NOL
   Lượt mua:0/Lượt xem:1586

   Biến tần 22kW điện áp 3P-380Vac, Tích hợp cuộn kháng DC,  SV220IP5A-4NOL

   22,567,000 US$
  • Biến tần LS 22kW SV220IP5A-4NO

   Mã số : SV220IP5A-4NO
   Lượt mua:0/Lượt xem:1514

   Biến tần 22kW điện áp 3P-380Vac, SV220IP5A-4NO

   20,635,000 US$
  • Biến tần LS 18.5kW SV185IP5A-4NO

   Mã số : SV185IP5A-4NO
   Lượt mua:0/Lượt xem:1362

   Biến tần 18.5kW điện áp 3P-380Vac, SV185IP5A-4NO

   16,684,000 US$
  • Biến tần LS 15kW SV150IP5A-4NOL

   Mã số : SV150IP5A-4NOL
   Lượt mua:0/Lượt xem:1591

   Biến tần 15kW điện áp 3P-380Vac, Tích hợp cuộn kháng DC,  SV150IP5A-4NOL

   16,087,000 US$
  • Biến tần LS 15kW SV150IP5A-4NO

   Mã số : SV150IP5A-4NO
   Lượt mua:0/Lượt xem:1530

   Biến tần 15kW điện áp 3P-380Vac, SV150IP5A-4NO

   15,064,000 US$
  • Biến tần LS 11kW SV110IP5A-4NE

   Mã số : SV110IP5A-4NE
   Lượt mua:0/Lượt xem:1356

   Biến tần 11kW điện áp 3P-380Vac, SV110IP5A-4NE

   9,749,000 US$
  • Biến tần LS 7,5kW SV075IP5A-4NE

   Mã số : SV075IP5A-4NE
   Lượt mua:0/Lượt xem:1598

   Biến tần 7,5kW điện áp 3P-380Vac, SV075IP5A-4NE

   8,981,000 US$
  • Biến tần LS 55kW SV550IP5A-4O

   Mã số : SV550IP5A-4O
   Lượt mua:0/Lượt xem:1580

   Biến tần 55kW điện áp 3P-380Vac, SV550IP5A-4O

   44,879,000 US$

  Mặt hàng 1 tới 15 trong tổng số 61

  trên trang
  Trang:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

  Set Descending Direction