You have no items in your shopping cart.

  • Timer Mini Hanyoung T21

   Code : T21
   Sold: 0/Viewed: 3378

   Timer họ T21 có các thang đo như sau:

   T21-1: thang đo có thể chọn : 1giây, 10giây, 1phút, 10phút

   T21-3: thang đo có thể chọn : 3giây, 30giây, 3phút, 30phút

   T21-6: thang đo có thể chọn : 6giây, 60giây, 6phút, 60phút

   T21-3H: thang đo có thể chọn: 3giờ, 6giờ, 12giờ, 24giờ

   Gồm 4 cặp tiếp điểm 3A

   Điện áp có thể chọn 24VDC, hoặc 200~230VAC

   Vậy mã đặt hàng như sau:  Ví dụ:

   - T21-3-4D24: timer dãy đo 3 giây (hoặc 30 giây hoặc 3 phút hoặc 30 phút), điện áp nguồn nuôi 24V.

   - T21-1-4A20: timer dãy đo 1giây (hoặc 10 giây hoặc 1 phút hoặc 10 phút), điện áp nguồn nuôi 220V.

   $220,000

  1 Item(s)

  per page

  Set Descending Direction