You have no items in your shopping cart.

  • Còi báo Hanyoung HY-606

   Code : HY-606
   Sold: 0/Viewed: 3511

   - Còi báo


   - Nguồn cấp: +110 V a.c, 50 / 60 Hz


                           + 220 V a.c, 50 / 60 Hz


                           + 12 V d.c


                           +  24 V d.c

   $75,000
  • Còi báo Hanyoung HY-256

   Code : HY-256
   Sold: 0/Viewed: 4845

   - Còi báo


   + HY-256: dùng cho Ø25


   + HY-306: dùng cho Ø30

   $56,000
  • Còi có 5 giai điệu Hanyoung HY-606-MA

   Code : HY-606-MA
   Sold: 0/Viewed: 1772

   - Còi báo, 4 giai điệu.


   - Nguồn cấp: + 12 / 24 V d.c


                           + 110 - 220 V a.c

   $550,000
  • Còi Hanyoung có 5 giai điệu HY-606-MD

   Code : HY-606-MD
   Sold: 0/Viewed: 3923

   - Còi báo, 4 giai điệu.


   - Nguồn cấp: + 12 / 24 V d.c


                           + 110 - 220 V a.c

   $550,000
  • Còi báo Hanyoung HY-306

   Code : HY-306
   Sold: 0/Viewed: 3325

   - Còi báo


   + HY-256: dùng cho Ø25


   + HY-306: dùng cho Ø30

   $56,000

  5 Item(s)

  per page

  Set Descending Direction