Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  Biến tần Hitachi WJ200 Series
  • Biến tần WJ200-004HFC

   Mã số : WJ200-004HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1306
   Biến tần Hitachi WJ200-004HFC
   5,720,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-007HFC

   Mã số : WJ200-007HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1560
   Biến tần Hitachi WJ200-007HFC
   5,918,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-015HFC

   Mã số : WJ200-015HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1286
   Biến tần Hitachi WJ200-015HFC
   5,951,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-022HFC

   Mã số : WJ200-022HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1456
   Biến tần Hitachi WJ200-022HFC
   7,172,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-030HFC

   Mã số : WJ200-030HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1736
   Biến tần Hitachi WJ200-030HFC
   7,579,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-040HFC

   Mã số : WJ200-040HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1824
   Biến tần Hitachi WJ200-040HFC
   8,052,000 VNĐ
  • Biến tần WJ200-055HFC

   Mã số : WJ200-055HFC
   Lượt mua:0/Lượt xem:1674
   Biến tần Hitachi WJ200-055HFC
   11,638,000 VNĐ

  7 mặt hàng

  trên trang

  Set Descending Direction