Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  Biến tần Hitachi SJ700D Series
  • Biến tần SJ700D-75HFEF3

   Mã số : SJ700D-75HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1336
   Biến tần Hitachi SJ700D-75HFEF3
   14,377,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-110HFEF3

   Mã số : SJ700D-110HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1443
   Biến tần Hitachi SJ700D-110HFEF3
   18,986,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-150HFEF3

   Mã số : SJ700D-150HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1329
   Biến tần Hitachi SJ700D-150HFEF3
   22,605,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-185HFEF3

   Mã số : SJ700D-185HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1332
   Biến tần Hitachi SJ700D-185HFEF3
   26,763,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-300HFEF3

   Mã số : SJ700D-300HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1678
   Biến tần Hitachi SJ700D-300HFEF3
   38,709,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-450HFEF3

   Mã số : SJ700D-450HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1460
   Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3
   51,777,000 VNĐ
  • Biến tần SJ700D-550HFEF3

   Mã số : SJ700D-550HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1424
   Biến tần Hitachi SJ700D-550HFEF3
   62,744,000 VNĐ

  7 mặt hàng

  trên trang

  Set Descending Direction