Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  Biến tần Hitachi SJ700D Series
  • Biến tần SJ700D-75HFEF3

   Mã số : SJ700D-75HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:799
   Biến tần Hitachi SJ700D-75HFEF3
   14,377,000 US$
  • Biến tần SJ700D-110HFEF3

   Mã số : SJ700D-110HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:829
   Biến tần Hitachi SJ700D-110HFEF3
   18,986,000 US$
  • Biến tần SJ700D-150HFEF3

   Mã số : SJ700D-150HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:764
   Biến tần Hitachi SJ700D-150HFEF3
   22,605,000 US$
  • Biến tần SJ700D-185HFEF3

   Mã số : SJ700D-185HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:758
   Biến tần Hitachi SJ700D-185HFEF3
   26,763,000 US$
  • Biến tần SJ700D-300HFEF3

   Mã số : SJ700D-300HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:1012
   Biến tần Hitachi SJ700D-300HFEF3
   38,709,000 US$
  • Biến tần SJ700D-450HFEF3

   Mã số : SJ700D-450HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:881
   Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3
   51,777,000 US$
  • Biến tần SJ700D-550HFEF3

   Mã số : SJ700D-550HFEF3
   Lượt mua:0/Lượt xem:826
   Biến tần Hitachi SJ700D-550HFEF3
   62,744,000 US$

  7 mặt hàng

  trên trang

  Set Descending Direction