Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  Biến tần Hitachi NJ600B Series
  • Biến tần NJ600B-110HFF

   Mã số : NJ600B-110HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:771
   Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF
   14,553,000 US$
  • Biến tầh NJ600B-1100HFF

   Mã số : NJ600B-1100HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:720
   Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF
   89,507,000 US$
  • Biến tần NJ600B-750HFF

   Mã số : NJ600B-750HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:776
   Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF
   66,198,000 US$
  • Biến tần NJ600B-550HFF

   Mã số : NJ600B-550HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:764
   Biến tần Hiatchi NJ600B-550HFF
   43,659,000 US$
  • Biến tần NJ600B-450HFF

   Mã số : NJ600B-450HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:725
   Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF
   39,930,000 US$
  • Biến tần NJ600B-370HFF

   Mã số : NJ600B-370HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:710
   Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF
   34,716,000 US$
  • Biến tần NJ600B-300HFF

   Mã số : NJ600B-300HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:740
   Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF
   29,337,000 US$
  • Biến tần NJ600B-220HFF

   Mã số : NJ600B-220HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:715
   Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF
   24,167,000 US$
  • Biến tần NJ600B-185HFF

   Mã số : NJ600B-185HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:763
   Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF
   21,252,000 US$
  • Biến tần NJ600B-150HFF

   Mã số : NJ600B-150HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:762
   Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF
   17,765,000 US$
  • Biến tần NJ600B-1320HFF

   Mã số : NJ600B-1320HFF
   Lượt mua:0/Lượt xem:800
   Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF
   103,752,000 US$

  11 mặt hàng

  trên trang

  Set Descending Direction